реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

Ремонт, наладка, защитной аппаратуры токарно-винторезного станка 163 модели

Міністерство освіти

України

Кременчутське ВПУ №7

КУРСОВА РОБОТА

ТЕМА: Обслуговування та ремонт силового електрообладнання

універсального токарно-гвинторізного станка 163

ПРОФЕСІЯ: електромеханік по засобам автоматики

та приборам технологічного обладнання

Виконав: Дядюшенко В. С.

Перевірив: Жосан В. А.

м. Кременчук

1998 р.

“Затверджую”

Заступник директора ВПУ №7

|Несен Н. Г. |

|“ ” |

|1998 р. |

ЗАВДАННЯ

На курсову атестаційну роботу учню

ВПУ №7 в 1998 навчальному році

|Групи | Е-21 по спеціальності Електромеханік |

|№ | |

|Дядюшенко Володимиру Степановичу |

|(прізвище, ім’я, по батькові) |

|Тема |Технологія обслуговування та ремонту апаратури керування |

|завдання: |та |

|захисту верстата |

|Викладач|Жосан Володимир Олексійович |

|: | |

|(прізвище, ім’я, по батькові) |

| |

| |

Зміст завдання

|Розділ 1. Графічна |Принципова електрична схема |

|частина |токарно-гвинторізного |

|верстата 163 моделі. |

|Розділ 2. Пояснююча |Завдання. І Вступ. 1. Історія та перспективи |

|записка |розвит- |

|ку електроенергетики на Україні. 2. Призначення та коротка характеристика |

|елек- |

|трообладнання станка. ІІ Основна частина. 1. Принципова електросхема |

|верста- |

|та та її робота. 2. Призначення, будова, можливі несправності та ремонт |

|апара- |

|тури керування та захисту. 3. Періодичність та об’єм, технічні |

|огляди, ремонт |

|електрообладнання. ІІІ Розрахункова частина. 1. Розрахунок проводів, |

|підводя- |

|ться до електрообладнання по допустимому струму та падінню напруги. 2. |

|Вибір |

|апаратури керування та захисту. 3. Розрахунок котушки контактору. V |

|Заключна |

|частина. 1. Основні правила техніки безпеки при обслуговуванні |

|електрооблад- |

|нання верстата. 2. Список використаної літератури. VI Специфікація. |

| |

Додаткові вказівки

|При виконанні атестаційної роботи належить виконати деталь, | |

|пристрій: | |

| |

|Консультації | |

|проводяться: | |

| |

|Дата видачі письмового | |

|завдання | |

|Строк здачі виконаного письмового | |

|завдання | |

|Виклада|Жосан Володимир Олексійович |

|ч | |

|Майстер В/Н|Голубев Віктор Миколайович |

м. Кременчук

1998 р.

Розрахунок котушки контактору

Основною частиною багатьох апаратів, наприклад, контакторів,

магнітних пускачів, реле, гальмуючих електромагнітів та інші, являється

втягу-

|юча котушка. При | |

|проходженні струму по| |

|котушці виникає | |

|магнітне поле, під | |

|впливом якого стальне| |

|осердя котушки | |

|намагнічується та | |

|притягує якір. Якір | |

|вмикає або вимикає | |

|відповідні контакти | |

|електромагнітного | |

|апарату. | |

|Котушка являється | |

|відповідним вузлом | |

|апарату дистанційного| |

|або автоматичного | |

|керування, виходячи з| |

|цього при її | |

|зіпсуванні (що | |

|відбувається у |Мал. 1 |

|виробничих | |

|умовах досить часто) дуже важко | |

|знати, як по ремонтувати цю | |

|котушку. | |

|Встановити обмоточні дані котушки, | |

|якщо є паспорт, не складно. У цьому| |

|випадку намотують нову котушку, | |

|кількість витків, якої та переріз | |

|проводу повинні відповідати | |

|паспортним даним. | |

|Інколи приходиться перемотувати | |

|котушки електромагнітних апаратів | |

|на напругу відмінну від паспортної.| |

|Кількість витків у котушці, при | |

|якій чітко спрацьовує магнітний | |

|пускач, можна рахувати прямо | |

|пропорційно напрузі підведеній до | |

|котушки, або на кожний виток | |

|повинна приходитись обмежена | |

|напруга для чіткості спрацьовування| |

|апарату, а переріз проводу котушки-| |

|обернопропорційно напрузі. При | |

|зменшенні перерізу проводи котушка |Мал. 2 |

|може на- | |

-----------------------

Изм

Лист

№ документа

Підпис

Дата

Літера

Лист

Листов

ВПУ-7

Група Э-21

04КР.040000.005.ПЗ

Зміст

|Завдання. |1 |

| | |

|І Введення | |

|1. Історія та перспективи розвитку електроенергетики на | |

|Україні. |3 |

|2. Призначення та коротка характеристика електрообладнання | |

|станка. |4 |

| | |

|ІІ Основна частина. | |

|1. Принципова електросхема верстата та її робота. |6 |

|2. Призначення, будова, можливі несправності та ремонт | |

|апаратури керування та захисту. |8 |

|3. Періодичність та об’єм, технічні огляди, ремонт | |

|електрообладнання. |9 |

| | |

|ІІІ Розрахункова частина. | |

|1. Розрахунок проводів, підводяться до електрообладнання по | |

|допустимому струму та падінню напруги. |11 |

|2. Вибір апаратури керування та захисту. |12 |

|3. Розрахунок котушки контактору. |13 |

| | |

|ІV Заключна частина. | |

|1. Основні правила техніки безпеки при обслуговуванні | |

|електрообладнання верстата. |15 |

| | |

|V Список використаної літератури. |16 |

| | |

|VI Специфікація. | |

2

Дядюшенко В.

Жосан В. С.

Перевір.

Т.Контр.

Н.Контр.

Утверд.

Розраб.

32

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

04КР.040000.005.ПЗ

Лист

Історія та перспективи розвитку

електроенергетики на Україні

За останні роки створена могутня енергетична база, яка забезпечує

динамічний розвиток народного господарства України, гарне життя людей в

селах та містах. В кінці 80-х на початку 90-х років потужність

електростанцій досягла 51 МВт, виробництво електроенергії 272 млрд КВт(ч.

В середині 90-х років поставлено за мету збільшити виробництво

електроенергії на 20%, які так необхідні для промисловості нашої молодої

держави. Цей пристрій задумано отримати не тільки за рахунок потужних

АЕС, але й за рахунок використання сонячної енергії та енергії вітру.

Найбільш швидкими темпами виробництво електроенергії буде зростати в

південному економічному району, де за рахунок введення нових потужностей

ГЕС та АЕС виробництво електроенергії зросте в 1,8-2 рази. Це дозволить

підвищити на дійсність електрозабезпечення Миколаївської, Херсонської та

Одеської Областей.

Підвищення надійності електрозабезпечення східних областей

намічається здійснити за рахунок спорудження ліній електропередач з

напругою 750 КВт.

Намічається здійснити комплекс робіт по реконструкції ТЕС для

переходу їх на спалювання низькофосфатних видів палива при одночасному

покращанні х експлуатаційних характеристик. Введення генеруючих

потужностей, підвищення ефективності працюючих електростанцій дозволяє

збільшити експлуатаційний резерв потужності в енергосистемі України з

5,2% до 13% по зрівнянні з країнами СНД, та підвищити надійність

електрозабезпечення України, її народного господарства та населення. В

цілому по країні попит електроенергії по зрівнянні з1985 роком підвищився

на 15-20%.

3

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

04КР.040000.005.ПЗ

Лист

Призначення та коротка характеристика

електрообладнання станка

Універсальний токарно-гвинторізний верстат моделі 163 є швидкісним

верстатом, призначеним для виконання різноманітних токарних робіт та

гвинторізних, а також точіння конусів та нарізання метричної, модульної

та пітчевої різьб в наступних межах:

метричної з кроком в мм від 1 до 192

гвинтової з числом ниток на 1(до 24 до 14(

модульні з кроком в мм від 0,5 ( до 48 (

пітчеві в діаметральних пітчах від 96 до 7/8

Технічна характеристика і жорсткість верстата дозволяють

використовувати можливості швидкоріжучого інструмента виготовленого з

твердого сплаву при обробці гірських і кольорових металів.

У верстата встановлені два трифазні короткозамкнуті асинхронні

електродвигуни та електронасос охолодження.

Електродвигун головного приводу М1

Для здійснення головного руху верстата служить асинхронний

електродвигун з короткозамкнутим ротором типа А2-61-4 нормального,

захищеного виконання на лапах.

Характеристика електродвигуна.

Потужність на валу, в КВт 13

Число обертів за хвилину

при найменшому навантаженні 1460

при частоті струму 60 Гц 1770

КПД при найменшому навантаженні % 88,5

cos ( при найменшому навантаженні 0,88

Найменша сила струму:

при напрузі 380 В, в А 24,7

при напрузі 220 В, в А 44

Електродвигун встановлений на плиті, внутрішній лівій частині

станини та закріплений з привідним шківом передній бабки клинопасовой

передачею.

Електродвигун швидких ходів М3

Для здійснення прискорених переміщень каретки та супорту служить

асинхронний електродвигун з короткозамкнутим ротором типа АОЛ2-21-4

закритого, обвітреного, фланцевого виконання.

Характеристика електродвигуна.

Потужність на валу, в КВт 1,1

Страницы: 1, 2, 3© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.