реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Влияние уровня притязаний на уровень удовлетворенности отношениями с противоположным полом

Влияние уровня притязаний на уровень удовлетворенности отношениями с противоположным полом

План

Вступ …………………………………………………………………...… 3

Частина І. Сексуальність людини………………………………………….. 5

1. поняття сексуальності…………………………………………….. 5

2. психосексуальний розвиток……………………………………… 8

Частина ІІ: Вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні

відносини жінки і рівень задоволення ними………………... 14

2.1. внутрішній ідеальний образ чоловіка………………………………. 14

2.2. динаміка і відносність сексуальної норми…………………………. 17

2.3. сексуальна патологія………………………………………………… 19

2.3.1. види порушень психосексуального розвитку ………………….. 20

2.3.1.1. порушення психосексуальних орієнтацій за об'єктом (що

заміщує нормальний об'єкт)…………………………………………. 21

2.3.1.2. порушення психосексуальних орієнтацій за віком об'єкта.. 23

2.3.1.3 порушення психосексуальних орієнтацій за способом реалізації

сексуальних дій…………………………………………… 24

Частина ІІІ: Емпіричне дослідження……………………………………… 26

3.1. предмет та гіпотеза дослідження…………………………………… 26

3.2. методика дослідження………………………………………………. 26

3.3. результати дослідження……………………………………………... 27

3.4 аналіз результатів…………………………………………………….. 29

3.5. висновок……………………………………………………………… 29

Закінчення ………………………………………………………………. 30

Список літератури………………………………………………………. 31

ВСТУП

Однією з найбільш актуальних проблем, в силу її маловивченності в

сучасній психології і суміжних галузях, а також у силу її значимості в

міжособистісних і, головне, у сімейних відносинах є сексуальність людини.

Відношення суспільства до сексуальних проблем, із часом значно

змінилося. Усі більш терпимим стає відношення до дошлюбних зв'язків і

позашлюбних вагітностей, до пізнього вступу в шлюб і холостяків; а також до

індивідуальних особливостей сексуальності людини. На наш погляд, змінилися

і поняття жіночності та мужності: якщо 100-200 років тому жінка повинна

була бути м'якої, ніжної, замкнутої на сім'ї і дітях, залежної від

чоловіка, то в наш час рівноправності обох статей вона набуває чоловічих

рис поводження і характеру – енергійність, підприємливість, орієнтованість

на суспільну діяльність та ін. Зі свого боку, "ідеальний чоловік", не

загубивши такі традиційні риси, як сила, різкість, біологічність у підході

до жінки, достатня грубість почуттів і поводження, включає і більш

зм'якшені прояви, деяку фемінізацію. Для успішного виконання суспільних

обов'язків більш, ніж сила і спритність, необхідно уміння уживатися з

навколишніми, знаходити спільну мову, словом – співробітництво, а не

агресивність.

Погляди та ідеали змінюються.

Але в той самий час, на наш погляд, за останні роки різко зросла

кількість розлучень, з яких більш ніж в 30 % випадків мотивами розлучень є

“статева незадоволеність”, що на наш погляд, є саме результатом

невідповідності реального партнера внутрішньому ідеальному образу.

Інтимні відношення – частина загальних відношень, і в них, як у лінзі,

фокусуються всі плюси і мінуси взаємовідносин партнерів.

Статева незадоволеність, скарги на яку пред'являє усе більше число

людей, може приводити до розвитку застійних і запальних явищ у статевих

органах, безплідності, росту міоми матки і ендометриозу, неврозам (біля 60%

у структурі неврозів у жінок і чоловіків), прояву схованих психічних

захворювань, розладам ерекції і сім'явивергання в чоловіків, зрідшанню

оргазму в жінок.

Саме тому ми вважаємо дуже важливим і актуальним дослідження

сексуальності людини та визначення характеру впливу внутрішнього ідеального

образу сексуального партнера на розвиток і формування сексуальних відносин.

Розуміння сутності внутрішнього ідеального образу і виявлення його місця в

сексуальності та впливу на сексуальну поведінку може служити профілактичним

цілям по запобіганню сексуальний дизгамій.

Предмет дослідження: вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на

сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними.

Об'єкт дослідження: сексуальність людини.

Мета:

1) довести що вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на

сексуальні відносини жінки і рівень задоволення ними залежить від

рівня домагань особистості.

Задачі:

1) дослідити внутрішній ідеальний образ чоловіка жінок з нормальними

гармонійними сексуальними відносинами;

2) дослідити внутрішній ідеальний образ чоловіка жінок з

дисгармонійними сексуальними відносинами;

3) виявити зв’язок між невідповідністю ідеального образа реальному

партнеру та розладами у відносинах; ступінь впливу внутрішнього

ідеального образу на розвиток сексуальних відносин;

4) визначити рівень домагань особистості.

5) простежити взаємозв'язок рівня домагань особистості та впливу

ступеня збігання внутрішнього ідеального образу чоловіка з реальним

партнером на рівень задоволення відносинами з ним.

Гіпотеза: вплив внутрішнього ідеального образу чоловіка на сексуальні

відносини жінки і рівень задоволення ними залежить від рівня домагань

особистості.

Частина І. СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

1.1. ПОНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ

Одним з основних факторів, що спонукують людей до інтерперсональних

контактів і зв'язків, є сексуальність. Варто підкреслити, що незважаючи на

поширеність різних поглядів, що вважаються труізмами тільки на підставі

їхнього глибокого укорінення у свідомості, а також незважаючи на постійний

інтерес до сексуальності, на даний момент існує набагато менше

систематичних досліджень сексуальності, чим інших важливих психічних

процесів. Це ж відноситься і до теоретичних концепцій сексуального потягу,

сексуального бажання, статевої збудженності чи сексуального порушення.

Сексуальність, у тлумаченні З.Фрейда, є усією психічною діяльністю

людини, зв'язаної з дозріванням людського організму і з освоєнням

зовнішнього і внутрішнього світу. [10]

“Це те, що складається з урахування відмінності статей, отримання

задоволення, продовження роду та характеру прихованого непристойного”.[8].

Однак і дане, настільки розширене фрейдівське трактування, ми не можемо

назвати поясненням суті сексуальності.

Аналізуючи сексуальність, сексологи прийшли до висновку, що вона є

уродженою потребою і функцією організму, подібно процесам подиху, травлення

й ін.

Хріпкова А. Г. вважає, що статева потреба повинна розглядатися в двох

аспектах:

- це потреба, що притаманна людині постійно;

- це конкретний потребний стан людини, який відчувається як статеве

бажання, що спонукає її до певного роду діяльності, спрямованої на

задоволення цієї потреби, та в результаті її задоволення на деякий

час зникаюче. [6]

Факт статевої потреби у людини та тварини виражають в біології тим, що

в них припускає “статевий потяг”. При цьому допускають аналогію з потягом

до прийняття їжі, голодом. Визначення, що відповідало б слову “голод” в

народній мові немає; наука використовує слово “лібідо”. [9]

Статева потреба – (лат. libido – страсне бажання) – багатозначний

термін, що визначає і сексуальне бажання взагалі, та прагнення до тілесного

зближення з певною людиною, і мотиваційний аспект сексуальності.

“Лібідо, зовсім аналогічно голоду, називається сила, в якій виражається

потяг, у даному випадку сексуальний, як у голоді виражається потяг до

їжі”.[8, с. 199]

Лібідо – з початку визначало психічну енергію, що міститься в основі

всіх сексуальний проявів індивіда, використовувалось як синонім до поняття

“сексуальний потяг” *. Лібідо розглядається як домінуючий мотив людської

поведінки, що проявляється в соціально прийнятній формі, завдячуючи

сублімації **, витісненню *** та ін. видам психічного захисту.

Згідно Фрейда З. певна частина лібідо в результаті вибору об’єкту

спрямовується на цей об’єкт (об’єкт-лібідо) а інша – на власне “Я” (Я-

лібідо).[3]

Людина народжується з визначеним фізіологічним сексуальним потенціалом,

що формується вже в рамках життєвого досвіду; у цілому ж сексуальність

обумовлена інтегрованою взаємодією біологічних, психічних і соціокультурних

факторів.

Сексуальність має велике значення в міжособистісних відносинах.

Філогенетична еволюція, завдяки розвитку мови і культури, обумовила істотні

відмінності сексуальності людини від сексуальності тварин. Однак вони й

досі зберігають загальні біологічні риси, що лежать в основі двох функцій –

репродуктивної і комунікативний.

Сексуальна поведінка радикально змінюється в залежності від свого

змісту, від того, які саме потреби вона задовольняє. Коли інтимна

близькість виступає засобом прокреації, дітородіння, тоді людині важливий

не стільки процес, чуттєва насолода скільки його кінцевий результат,

народження дитини. Еротичні міркування відіграють незначну роль, проте дуже

важливі соціальні та природні якості партнера.

Більш складний вид відносин, коли статева близькість виступає засобом

комунікації, як момент психологічної особистісної інтимності, виходу з

самітності, злиття двох у єдине ціле. Комунікативна сексуальність

передбачає найвищий ступінь індивідуальної вибірності.

Саме це тип відносин, самий складний вид, звичайно, мається на увазі,

коли говорять про статеву любов [2]

При цьому, ми вважаємо, що внутрішній ідеальний образ сексуального

партнера відіграє дуже важливу роль. Але ідеальний образ індивіда майже

ніколи не збігається з його реальним сексуальним партнером. У ідеальному

образі завжди є елементи, або їх поєднання, що майже не зустрічаються або

взагалі не існують у реальності. Повна відмінність внутрішнього ідеального

образу від реального сексуального партнера може призвести до дисгармонійних

відносин. Повна ж неможливість його втілення у реальність може призвести до

взагалі не можливого розвитку нормальних гармонійних сексуальних відносин,

через що може розвинутися той чи інший компонент потягу, що формується на

одному з етапів психосексуального розвитку, розглянути який ми вважаємо за

необхідне для подальшого психологічного дослідження.

1.2. ПСИХОСЕКСУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Загальноприйнятий погляд містить досить визначені уявлення про природу

та особливості статевого потягу. У дитинстві його начебто немає, він

з’являється приблизно до періоду та в зв’язку з процесами дозрівання, у

період змужнілості, виражається проявами непереборної привабливості, яку

одна стать виказує на іншу, та мета його в статевому з’єднанні або в таких

діях, які знаходяться на шляху до нього.

Але в нас є підстави бачити в цих даних невірне відображення дійсності;

якщо придивитися до них ближче, вони виявляються повними помилок та

неточностей і тому ми схиляємося до думки, що формування сексуальності

являє собою процес, що починається ще в ембріональному періоді онтогенезу і

що закінчується статевою зрілістю.

Одна з передумов психоаналітичної теорії полягає в тому, що людина

народжується з визначеною кількістю лібідо, що потім проходить у своєму

розвитку декілька стадій, іменованих як психосексуальні стадії розвитку. *

Уже з перших днів життя дитини соціально-психологічні фактори впливають

на його психосексуальний розвиток – статева диференціація **,

статеворольове поводження ***, сексуальну орієнтацію ****.

Фрейдом буда запропонована гіпотеза про стадії психосексуального

розвитку: оральну, анальну, фалічну, латентну та генітальну. Тому у

сучасній сексології виділяють кілька етапів формування і прояву

сексуальності (табл.1).

При розгляді цих стадій треба враховувати ще декілька факторів,

впроваджених Фрейдом.

Фрустрація. У випадку фрустрації психосексуальні потреби дитини

припиняються батьками або вихователями, тому не знаходять оптимального

задоволення.

Табл. 1. Стадії психосексуального розвитку по Фрейду [7, с. 119]

|Стадія |Віковий |Зона зосередження лібідо|Задачі та досвід, що |

| |період | |відповідають даному рівню|

| | | |розвитку |

|Оральна |0-18 міс. |Рот (ссання, кусання, |Відвикання (від груді). |

| | |жування) |Віддалення себе від |

| | | |материнського тіла. |

|Анальна |1,5-3 роки|Анус (утримання або |Привчання до туалету |

| | |виштовхування фекалій) |(самоконтроль) |

|Фалічна |3-6 років |Статеві органи |Ідентифікація з дорослими|

| | |(мастурбація) |тієї ж статі, які |

| | | |виступають в ролі образу |

| | | |для наслідування |

|Латентна |6-12 років|Відсутня (сексуальна |Розширення соціальних |

| | |бездіяльність) |контактів з однолітками |

|Генітальна|пубертат |Статеві органи |Встановлення інтимних |

| |(статеве |(здатність до |відносин або закоханість;|

| |дозрівання|гетеро-сексуальних |витіснення свого |

| |) |відносин) |трудового внеску у |

| | | |суспільство |

Надмірна турботливість. При цьому дитина не має можливості сама

управляти своїми внутрішніми функціями.

У будь-якому випадку відбувається скупчення лібідо, що в зрілі роки

може привести до “залишкового” поводження, пов'язаного з тією стадією, на

яку прийшлася фрустрація або регресія.

Також важливими поняттями в психоаналітичній теорії є регресія і

фіксація. Регресія, тобто повернення в найбільш ранню стадію і прояв

дитячого поводження, характерного для цього періоду. Хоча регресію вважають

особливим випадком фіксації – затримкою або припиненням розвитку на

визначеній стадії. Послідовники Фрейда вважають, що регресія і фіксація

взаємодоповнюють один одного. [7]

Оральна стадія триває від народження приблизно до 18-місячного віку. У

цей період дитина цілком залежить від батьків, і область рота пов'язана з

зосередженням приємних відчуттів і задоволенням біологічних потреб. На

думку Фрейда, рот залишається важливою ерогенною зоною протягом усього

життя людини. Оральна стадія закінчується, коли припиняється годування

груддю.

Фрейд висунув постулат, згідно якому у дитини, яка отримувала надмірну

або недостатню стимуляцію у дитинстві, скоріш за все сформується у

подальшому орально-пасивний тип особистості – веселий, оптимістичний,

очікує “материнського” відношення до себе. Характеризується довірливістю,

пасивністю, незрілістю і надмірною залежністю.

На протязі другої половини першого року життя починається друга фаза

оральної стадії – орально-агресивна, або орально-садистична фаза. Фіксація

на орально-садистичній стадії виражається в таких рисах як любов до

суперечок, песимізм, цинічне відношення. Цьому типу властиво експлуатувати

інших людей і домінувати над ними з метою задоволення своїх потреб.

Анальна стадія починається у віці від 18-ти місяців і продовжується до

третього року життя. Протягом періоду маленькі діти одержують значне

задоволення від затримування та виштовхування фекалій. У цій стадії

приучення до туалету дитина вчиться розмежовувати вимоги Ід (задоволення

від негайної дефекації) і соціальні обмеження, що йдуть від батьків

(самостійний контроль над потребами). Фрейд вважав, що всі майбутні форми

Страницы: 1, 2, 3© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.