реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Розробка та виконання програм на мові Pascal

Розробка та виконання програм на мові Pascal

Заняття №3.

Розробка та виконання програм на мові Pascal.

Мета: систематизація знань, формування вмінь і навичок, розробки та

виконання на ЕОМ найпростіших програм на мові Pascal.

Теоретичні відомості.

Програма на мові Pascal складається:

розділ оголошень;

розділ текстів процедур і функцій;

розділ основного блоку.

Розділ оголошень

program заголовок програми:

{ $…} глобальні директиви компілятора:

uses підключаємі бібліотеки:

label розділ оголошення глобальних міток:

const розділ оголошення глобальних констант:

type розділ оголошення глобальних типів:

var розділ оголошення глобальних змінних:

Розділ текстів процедур і функцій

procedure (function)

label розділ оголошення локальних міток:

const розділ оголошення локальних констант:

type розділ оголошення локальних типів:

var розділ оголошення локальних змінних:

begin основний блок процедури або функції:

end;

Розділ основного блоку програми.

begin основний блок програми:

end.

Програми діляться на прості(лінійні), розгалужені та циклічні. В

простих програмах відсутні будь-які перевірки умов та використовуються

лінійні оператори. В розгалужених можуть бути оператори умовного та

безумовного переходу.

Умовні:

скорочена форма IF умова THEN опер.

повна форма IF умова THEN опер.1 ELSE опер. 2

Оператор безумовного переходу – GOTO «мітка».

Оператор множинного вибору:

CASE вираз OF

мітка1: опер. 1;

мітка2: опер. 2;

END;

Розрізняють три способи організації циклів:

1) цикл з параметром (FOR .. TO .. DO);

1) цикл з післяумовою(REPEAT UNTIL);

1) цикл з передумовою(WHILE .. DO).

Індивідуальне завдання.

Варіант №3.

Скласти та виконати на ЕОМ програми розв’язування слідуючих задач:

Задача 1.

Обчислити та вивести на очищений екран з К-ї позиції L-го рядка в

форматованому вигляді значення вихідних даних та результатів обчислення

виразу:

Обчислити значення виразу на ЕОМ для значень:

A=-6, b=6.4, c=8.85, k=20, l=10

Задача 2.

Обчислити значення даної функції, використовуючи оператори IF_THEN,

IF_THEN_ELSE (два варіанти програми):

Виконати для: a=-2.3, b=-8, t1=-4.5, t2=1.2*10-3, t3=4.3

Задача 3.

Обчислити та вивести на екран в стовпчик таблицю значень функції:

Для значень Х із проміжку Х=[-3,5] з кроком h=1.2

Скласти програми, використавши всі структури циклів.

Задача 1:

program zanattia3;

uses crt;

const

k=20;

l=10;

a=-6;

b=6.4;

c=8.85;

var

f:real;

begin

clrscr;

f:=(exp(a)+2*ln(b+c))/(arctan(b))+a*b;

gotoxy(k,l);

textcolor(2);

write('Вiдповiдь : ');

textcolor(3);

write(f:7:5);

textcolor(14);

write(' при а=-6, в=6.4, с=8.85');

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________

__

Вiдповiдь : -34.54943 при а=-6, в=6.4, с=8.85

____________________________________________________________________________

__

Задача 2:

program zanattia3_variant1;

uses crt;

const

a=-2.3;

b=-8;

t1=-4.5;

t2=1.2e-3;

t3=4.3;

var

y,t:real;

function obch(t:real):real;

begin

if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t);

if t=-3)) then obch:=sin(t)/cos(t)+sqrt(a*b+b);

end;

begin

clrscr;

t:=t1;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

t:=t2;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

t:=t3;

y:=obch(t);

writeln('при t=',t:7:3,' вiдповiдь : ',y:7:3);

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________

__

при t= -4.500 вiдповiдь : 18.500

при t= 0.001 вiдповiдь : 3.226

при t= 4.300 вiдповiдь : 50.527

____________________________________________________________________________

__

program zanattia3_variant2;

uses crt;

const

a=-2.3;

b=-8;

t1=-4.5;

t2=1.2e-3;

t3=4.3;

var

y,t:real;

function obch(t:real):real;

begin

if t>3 then obch:=exp(t)/ln(t) else

if t5;

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________

__

y=35.00000 при x=-3.00000

y=18.68000 при x=-1.80000

y=8.12000 при x=-0.60000

y=3.32000 при x=0.60000

y=4.28000 при x=1.80000

y=11.00000 при x=3.00000

y=23.48000 при x=4.20000

____________________________________________________________________________

__

program zanattia3_variant2;

uses crt;

var

y:real;

x:real;

h:real;

begin

clrscr;

x:=-3;

h:=1.2;

while x<5 do begin

y:=2*sqr(x-1)+3;

writeln(' y=',y:7:5,' при x=',x:7:5);

x:=x+h;

end;

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И Р О Б О Т И П Р О Г Р А М И :

____________________________________________________________________________

__

y=35.00000 при x=-3.00000

y=18.68000 при x=-1.80000

y=8.12000 при x=-0.60000

y=3.32000 при x=0.60000

y=4.28000 при x=1.80000

y=11.00000 при x=3.00000

y=23.48000 при x=4.20000

Висновок: закріпив основні навички роботи з усіми видами циклів, умов,

рівнянь та математичнимх функцій в Torbo Pascal, виконав всі завдання по

розробці програм з циклами та розгалудженнями, які надає мова Pascal.

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.