реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Microsoft Word 97

Microsoft Word 97

WORD 7.0

Вступ.

Текстовий редактор Word є одним з найпоширеніших текстових редакторів.'

Це обумовлюється в першу чергу його численними перевагами, до яких у першу

чергу належать широкі функціональні можливості. Важко знайти таку, задачу

при роботі з текстами, яку не можна було б розв'язати засобами Word.

Текстовий редактор Word для Windows (далі просто Word) входить до групи

програм Microsoft Office. Крім текстового редактора, ця група включає

електронну таблицю Excel і систему управління базою даних Access, тобто

основні програми, які можуть використовуватися для формування

документообігу в установах. Широкому використанню Word сприяють також

вбудовані в нього, засоби перетворення файлів, створених іншими текстовими

редакторами, в файли формату Word і навпаки.

Існує декілька версій Word для Windows, кожна наступна версія сумісна,

як правило, з попередніми версіями і має додаткові можливості. Подальший

виклад буде грунтоватися на русифікованій версії 7.0.

Для запуску Word слід виконати команду Пуск /Програмапл/ Microsoft Word,

після чого на екрані появляється вікно редактора.

Контрольні запитання

1. Які програми входять до складу пакета Microsoft Office?

2. Як здійснюється запуск програми Word?

Вікно редактора Word

Вікно редактора Word має декілька стандартних елементів. Одні з них

постійно присутні на екрані, інші можна викликати за бажанням користувача.

Розглянемо призначення цих елементів.

2.1. Рядок заголовка.

Верхній рядок екрана є рядком заголовка, стандартного для Windows. В

ньому виведено ім'я програми (в даному випадку Microsoft Word). Крім цього,

в рядку заголовка є чотири кнопки: одна з лівого краю і три — з правого.

Які ?

(Ліва кнопка — це кнопка виклику управляючого меню. Управляюче меню є

типовим для будь-якого вікна Windows. Перша з правих кнопок згортає вікно

до піктограми, друга — відновлює нормальний розмір вікна, третя — закриває

вікно.)

2.2. Рядок меню.

Під рядком заголовка у вікні розміщується рядок меню, який містить такі

пункти:

Файл - робота з файлами документів.

Правка — редагування документів;

Вид — перегляд документів;

Вставка — вставка в документ малюнків, діаграм, поточної дати і часу,

формул та інших об'єктів;

Формат — форматування документів (встановлення шрифтів, параметрів

абзацу);

Сервис — сервісні функції (перевірка орфографії, встановлення параметрів

настроювання Word);

Таблица — робота з таблицями;

Окно — робота з вікнами документів;

? — довідкова інформація про Word.

Кожний пункт меню має відповідне підменю. Для відкриття меню слід

натиснути клавішу [Alt] або [FIO]. Після цього один з пунктів меню

виділиться інверсним кольором. Робота з прикладним меню Word не

відрізняється від роботи з звичайним меню.

Додаткові можливості:

1. В назві пунктів меню і підменю є підкреслена літера. Це дає

можливість одразу вибрати пункт меню або підменю, натиснувши комбінацію

клавіш (ALT+літера).

2. Деякі пункти підменю праворуч від назви пункту містять у собі

позначення комбінації клавіш, за допомогою яких можна вибрати відповідний

пункт підменю.

3. При виборі пункту підменю в нижньому рядку екрана роз'яснюється його

призначення.

4. Слід зазначити, що назви деяких пунктів підменю мають сірий колір. Це

означає, що такі пункти в даний момент недоступні (наприклад, не можна

редагувати таблицю, якщо вона не існує).

5. В Word існує ще один спосіб виклику команд. Клацання правою кнопкою

миші на виділеному тексті, слові призводить до виведення на екран

контекстного меню. Це меню містить команди, які можна застосувати до

виділеного об'єкту.

6. Користувач має змогу відмітити останню введену команду, виконавши

команду Правка/Отменить.

2.3. Панелі інструментів.

Під рядком меню розміщуються звичайно панелі інструментів. Панелі

інструментів — це рядок кнопок, при натискуванні на-які виконується певна

дія. Для натискування кнопки слід клацнути мишою по кнопці. При фіксації

курсора миші на кнопці під нею з'являється її назва, а в рядку стану —

коротка довідка' про призначення кнопки. Ряд кнопок дублюють відповідні

команди меню. Однак користуватись кнопками панелі значно швидше і зручніше.

Word забезпечує користувача декількома панелями інструментів.

Для вибору потрібної панелі слід скористатися командою Вид/Панели

инструментов. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогу Панели инстру-

ментов, у списку якого можна вибрати необхідні панелі. По замовчуванню Word

виводить на екран панелі інструментів Стандартная і Форматирование. Деякі

панелі інструментів виводяться на екран автоматично при виконанні певних

дій (так, наприклад, панель інструментів Рисованне виводиться при побудові

малюнків). Виведені на екран панелі можна перемістити типовим для

середовища Windows-95 способом.

3.4. Вікно діалогу.

Для виконання деяких команд потрібно вводити допоміжну інформацію. Так,

для виконання команди Файл/Открнть необхідно вказати дисковод, каталог та

ім'я файла. Для введення такої інформації використовуються вікна діалогу.

Вікно діалогу містить ряд елементів: кнопки, списки, прапорці,

перемикачі, рядки введення. Ці елементи розміщуються за тематичними

групами, які називають полями. Групи мають заголовки, що закінчуються

двокрапкою. Перехід від групи до групи здійснюється або за допомогою миші,

або при: натискуванні клавіші [ТАВ].

В разі введення допоміжної інформації у вікно діалогу здійснюється

встановлення прапорців і перемикачів, вибір елементів із списка, введення і

редагування тексту в полях введення.

В правій частині або внизу вікна розміщені кнопки управління діалогом.

Кнопка ОК (клавіша [Enter]) закінчує діалог з підтвердженням усіх змін,

після цього Word виконує команду.

Кнопка ОТМЕНА (клавіша [Esc]) анулює всі зміни; діалог закінчується, але

відповідна команда не виконується.

Крім кнопки ОК і ОТМЕНА в цьому вікні залежно від призначення

конкретного вікна можуть бути й інші кнопки управління діалогом.

Вікна діалогу також мають поля, назви яких закінчуються трикрапкою. При

вибиранні такого поля розкривається наступне вікно, в якому також можна

встановити певні параметри.

Контрольні запитання

1. Яке призначення мають елементи вікна редактора?

2. Яким чином можна вибрати потрібний пункт меню і підменю?

3. Яке призначення мають панелі інструментів?

4. Яке призначення мають елементи вікно діалогу?

Вікна документів

У верхньому рядку розміщується заголовок вікна, який включає ім'я файла,

що редагується, кнопку виклику управляючого меню, кнопку згортання меню до

піктограми, кнопку відновлення нормального розміру і кнопку закриття. Якщо

у вікно не завантажено файл, то в заголовку вказується ім'я Документ.

Праворуч і знизу розміщені смуги вертикального і горизонтального

прокручування

Під рядком заголовка розміщується горизонтальна лінійка, на якій

розміщені маркери відступу рядків, абзаців, позицій табуляції.

Горизонтальну лінійку можна вилучити з екрана за допомогою команди

Вид/Линейка, а потім за допомогою цієї самої команди повернути на екран.

Одне з вікон є активним. Активне вікно зображується на передньому плані

і може закривати інші вікна. В активному вікні знаходиться текстовий курсор

(мерехтливий вертикальний штрих) і горизонтальна риска. Текстовий курсор

вказує місце, куди можна вводити символи. Горизонтальна риска визначає

кінець тексту.

В нижньому рядку вікна редактора Word виводиться рядок стану. Він

містить інформацію щодо активного вікна:

Стр. і — курсор знаходиться на і-й сторінці;

Разд j — курсор знаходиться у j-му розділі;

к/р — відкрита — к-та сторінка, весь документ містить р сторінок;

на 5 см— відстань від курсора до верхньої межі сторінки становить 5

сантиметрів;

Ст t — курсор знаходиться в t-рядку поточної сторінки;

Кол W — курсор знаходиться в W-й колонці;

Робота з вікнами здійснюється за допомогою меню Окна. Команди цього меню

дозволяють відкрити нове вікно, міняти розташування вікон, зробити активним

будь-яке вікно.

Контрольні запитання

1. Що ви розумієте під фразою "Word є багатовіконним редактором"?

2. Які основні елементи, містить вікно документа?

3. Визначіть, яким чином можна вилучити горизонтальну лінійку?

4. Яким чином можна переключати вікна документів?

Створення і збереження документів

4.1. Створення документів.

При створенні нового документа слід подати команду Файл/Создать або

натиснути відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. При цьому

відкривається вікно діалогу Создаяие документа. Створюючи документ, у полі

Новий документ слід встановити опцію Документ. Як правило, текстовий

редактор використовують для підготовки типових документів. Word пропонує

користувачу стандартні форми таких документів і інструменти для їх

використання. Основними інструментами є шаблони і майстри.

Шаблон — це порожній бланк, в якому користувач заповнює потрібні поля

своєю інформацією. Шаблон може попередньо включати деякі заповнені поля,

які є спільними для всіх документів даного типу.

Майстер базується на шаблонах, але на відміну від останніх вони

дозволяють ще більше спростити процес введення даних у документ. Якщо при

заповненні шаблона користувач самостійно переміщується по документу і

розміщує в ньому інформацію, то при використанні майстрів дані заносяться в

процесі діалогу майстра з користувачем.

Після натискування кнопки ОК вікна діалогу Создать редактор у

відповідності з вибраним шаблоном створить вікно документа з іменем

ДОКУМЕНТ.

Переглянути шаблони, які приєднані до активного документу, можна за

допомогою команди "Файл/Шаблоны".

Якщо користувача не задовольняють наявні шаблони і майстри, то він може

створити власний шаблон або змінити один із існуючих.

Для зміни існуючого шаблона слід відкрити файл шаблона (файли

стандартних шаблонів мають розширення DОТ, вони розміщуються в каталозі

office.

4.2. Створення шаблонів.

Для створення нового шаблона слід подати команду Файл/Создать і в полі

Новий документ вікна діалогу Создать встановити опцію Шаблон. Після

натиснення кнопки ОК на екран виведеться вікно шаблона. Від вікна документа

воно відрізняється тільки назвою рядка заголовка — ШАБЛОН замість ДОКУМЕНТ.

Далі слід ввести необхідні дані (параметри форматування, текстові поля) і

зберегти шаблон. Щоб зберегти документ як шаблон, слід подати команду

Файл/Сохранить как, а потім у полі Тип файла вибрати елемент Шаблон

документа. Правила додержання хорошого стилю роботи потребують для кожного

документа (в тому числі і для шаблона) заповнення довідки, в яку

включаються основні відомості про документ. Тому після збереження нового

документа чи шаблона бажано виконати команду Файл/свойства і заповнити

потрібні рядки у вікні діалогу Свойства.

Команда Формат/Библиотека стилей відкриває вікно Библиотека етилен (мал.

11.16), в якому відображається список шаблонів. Вибравши потрібний шаблон,

в полі Описание можна побачити, як виглядатиме документ, форматований цим

шаблоном.

4.3. Збереження документів. Для збереження тексту документа в каталозі

на магнітному диску слід виконати команду Файл/Сохранить або натиснути

відповідну кнопку панелі інструментів Стандартная. Якщо документ новий і ця

команда виконується для нього вперше, то відкривається вікно діалогу

Сохранение документа . В цьому вікні можна вказати дисковод, папку, ім"я і

розширення файлу.

У вікні діалогу є однорядковий список Тип файла. Він дає можливість

конвертувати документ у формати, відмінні від Word (наприклад, формат MS

DOS, формати інших текстових редакторів). Для цього слід розкрити список і

вибрати потрібний формат.

Якщо команда Файл/Сохранить виконується не вперше або документ

завантажувався з магнітного диска, то за командою Файл/Сохранить документ

записується на диск під старим іменем без діалогу з користувачем.

Якщо ж потрібно зберегти файл під новим іменем, в іншій папці або з

іншим форматом, то потрібно виконати команду Файл/Сохранить как. При цьому

відкривається вікно діалогу Сохранение документа, і всі дії користувача

аналогічні діям при збереженні нового документа.

Будь-який документ можна автоматично записувати на диск через певний

інтервал часу. Для цього слід встановити режим автоматичного збереження,

виконавши команду Сервис/Параметрн і вибравши вкладнику Сохранение. На

екрані з'явиться відповідне вікно діалогу (мал. 11.18). У цьому вікні

основний інтерес представляють три опції: 1. Создавать резервную копию. При

встановленні цієї опції Word завжди зберігатиме останню версію документа, а

також його попередню резервну копію під тим самим іменем, що й основний

документ, але з розширенням ВАК. 2. Разрешить бмстрое сохранение. У цьому

режимі зберігаються тільки зміни в документі.

4.4. Завантаження документа. Будь-який текст, який був збережений під

певним іменем, можна завантажити для перегляду або редагування. Для цього

слід подати команду Файл/Открнть — на екрані з'явиться вікно діалогу

Открьітие документу (мал. 11.19), в якому можна вказати дисковод, каталог,

ім'я файла. Опція Тип файла дозволяє завантажувати документи в форматі

відмінному від формату Word.

4.5. Закриття файла. Після завершення роботи над документом можна

закрити файл командою Файл/Закрить. При виконанні цієї команди вікно

документа очиститься. Якщо документ не був збережений, то Word запропонує

його зберегти.

4.5. Вихід з редактора Word. Перед виходом з редактора слід зберегти всі

документи, в які вносились зміни. Для виходу можна використати один з

варіантів:

• виконати команду Файл/Вмход;

• встановити курсор миші на кнопці виклику управляючого меню, двічі

натиснути ліву кнопку миші;

• розкрити управляюче меню і виконати команду Закрить.

Контрольні запитання

1. Які засоби має Word для завантаження і збереження документів?

2. Як можна створити новий документ?

3. Що являє собою шаблон, чим він відрізняється від майстра?

4. Як створюється новий шаблон?

1. Які є варіанти виходу з редактора Word?

5. Введення і редагування тексту

Вводити і редагувати можна тільки текст активного вікна.

5.1. Введення символів.

Перед введенням символів слід вибрати шрифт, його розмір, формат.

Основні можливості форматування будуть розглянуті далі.

Символи клавіатури вводяться в позицію текстового курсора (мерехтливий

вертикальний штрих). Символи можуть вводитись у режимі заміни або вставки.

В першому випадку введений символ заміщає той символ, на якому знаходився

курсор. В режимі вставки частина рядка, що розміщена праворуч від курсора,

зсувається на одну позицію і символ вводиться на звільнене місце.

Переключення між режимами здійснюється клавішею [Ins]. Для вилучення

символа ліворуч від курсора слід натиснути клавішу [Backspace], а символа в

позиції курсора — клавішу [Del]. При цьому курсор переміщається на одну

позицію ліворуч. Коли курсор доходить до кінця рядка, то перше слово, яке

не вміщається в даному рядку, повністю переноситься в наступний.

В редакторі Word є можливість переносити слова командою меню

Сервис/Раcстановка переносов. На екрані з'явиться вікно діалогу. В цьому

вікні можна встановити дві опції:

• автоматичне перенесення слів у документі;

• перенести слова з великих букв.

Якщо в будь-якій позиції рядка натиснути клавішу [Enter], то редактор

Страницы: 1, 2© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.