реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Поняття підприємницького права

Поняття підприємницького права

Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

"ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА"

Виконав ст. гр. ПТЕ 01-3

Перевірила А.В.Павлова

Дніпропетровськ

2004

Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний

ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню

послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

громадяни України, інших держав, не обмежені законом у

правоздатності або дієздатності;

юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України

"Про власність" ( 697-12 ).

Щодо юридичних осіб та громадян, для яких підприємницька

діяльність не є основною, цей Закон застосовується до тієї частини їх

діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою.

Не допускається заняття підприємницькою діяльністю таких

категорій громадян: військовослужбовців, службових осіб органів

прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного

арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади і

управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю

підприємств.

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть

бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного

виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду.

Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки,

хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть бути

зареєстровані як підприємці, не можуть виступати співзасновниками

підприємницької організації, а також займати в підприємницьких

товариствах та їх спілках (об'єднаннях) керівні посади і посади,

пов'язані з матеріальною відповідальністю.

Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і

здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному

законодавству.

Особливості регулювання окремих видів підприємництва

встановлюються законодавством України.

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік

видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з

підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій

управління, встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету

Міністрів України. Визначення видів діяльності, що підлягають

ліцензуванню, в інших законодавчих актах, крім цього, не допускається.

Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється в порядку,

встановленому Законом України "Про обіг в Україні

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і

прекурсорів" ( 60/95-ВР ), виготовленням і реалізацією військової зброї

та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих

особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких

визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а

також діяльність, пов'язана із розробленням, випробуванням, виробництвом

та експлуатацією ракет-носіїв, у тому

числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може

здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а

проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.

Діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та

експлуатацією первинних мереж (крім місцевих мереж) та

супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку

загального користування (крім супутникових систем телефонного зв'язку

в мережах загального користування, які мають наземну станцію

спряження на території України та створюються або розгортаються за

допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних

апаратів), виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги

малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними

підприємствами і об'єднаннями зв'язку.

Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних

сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з вмістом

не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок -

абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру,

здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається

Кабінетом Міністрів України.

Діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених у частині третій

цієї статті високооктанових кисневмісних добавок, здійснюється

державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом

Міністрів України. Обмеженню (ліцензуванню) підприємницької

діяльності підлягають тільки ті види підприємницької діяльності,

які

безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне

середовище та безпеку держави. Для здійснення підприємницької

діяльності, що ліцензується, необхідно отримати відповідну ліцензію

та дотримуватись певних умов та правил здійснення даного виду діяльності

(ліцензійні умови), які встановлює Кабінет Міністрів України або

уповноважений ним орган. Ліцензія - це документ, що видається

Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої

влади, згідно з яким власник ліцензії має право займатися певним

видом підприємницької діяльності. Без ліцензії, що видається Кабінетом

Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої

влади, не можуть

здійснюватися:

пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;

виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської

вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї,

пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі

понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких

тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

виготовлення і реалізація лікарських засобів; виготовлення і

реалізація особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких

визначається Кабінетом Міністрів України;

виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація

алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;

виготовлення та реалізація тютюнових виробів;

медична, ветеринарна практика;

юридична практика;

створення та утримання гральних закладів, організація

азартних ігор;

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів залізничним та

автомобільним (крім країн СНД), повітряним, річковим, морським

транспортом;

агентування морського торговельного флоту;

виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого

обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів

для їх виробництва;

надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім

об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, та іншої

власності, а також охороною громадян;

діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів, джерел

іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів та

радіоактивних речовин; проектування, будівництво та експлуатація

об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з

їх обслуговування;

видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів,

виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;

виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;

аудиторська діяльність;

страхова діяльність;

виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів;

пересилання грошових переказів, листів до 20 (двадцяти)

грамів, поштових карток;

використання радіочастот;

виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та

кадастрових зйомок;

будівельна діяльність (окремі види проектних та

будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання

інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації

виконавця за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів

України);

виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених

речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту,

активної оборони та засобів для виконання спеціальних

операцій і оперативно-розшукових заходів;

діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням,

вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та

технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із

криптографічного та технічного захисту інформації;

надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального

документа державного зразка;

діяльність, пов'язана з організацією іноземного та

зарубіжного туризму;

судово-експертна діяльність;

надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

виробництво, передача та постачання електроенергії;

здійснення операцій з металобрухтом;

посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;

надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів),

технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах

промислової експлуатації;

наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням

космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);

розроблення, випробування, виробництво та експлуатація

космічних апаратів і їх складових частин, наземної космічної

інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу

космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем

телерадіомовлення;

передавання, отримання, розповсюдження та використання даних з

космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

надання інших космічних послуг за переліком, затвердженим

Кабінетом Міністрів України;

діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів,

прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається

Кабінетом Міністрів України;

переробка і зберігання донорської крові та її компонентів,

реалізація їх і виготовлених з них препаратів;

довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, (перелік видів

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають

ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів

України);

виготовлення і реалізація вибухових речовин; розроблення,

виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі

іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку,

інших засобів негласного отримання інформації;

діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих

санацією, ліквідаторів).

Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт

підприємницької діяльності подає органу, що видає ліцензії, заяву про

видачу ліцензії, в якій зазначаються:

1) відомості про заявника: для громадянина-підприємця - прізвище,

ім'я, по батькові та

паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий та місце

проживання), для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження,

банківські реквізити, організаційно-правова форма,

ідентифікаційний код;

2) вид діяльності, на який заявник має намір отримати

ліцензію;

3) термін дії ліцензії.

До заяви додаються такі документи:

підприємцями-громадянами - копії документів, що засвідчують рівень

освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного

виду діяльності, копії свідоцтва про державну

реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта

підприємницької діяльності та установчих документів. Заявник несе

відповідальність згідно із законодавством за

достовірність відомостей, викладених у заяві, та доданих до неї

документів. У ліцензії зазначаються:

найменування, ідентифікаційний код органу, що видав ліцензію;

прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, ідентифікаційний номер

фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів або

найменування і місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; вид

діяльності, на яку видається ліцензія; місце

її здійснення; особливі умови та правила здійснення даного виду

діяльності (ліцензійні умови); номер реєстрації ліцензії, дата її видачі

та термін дії.

Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу та подання

заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати

за видачу ліцензії.

Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про

відмову у її видачі у термін не пізніше 30 днів з дня одержання заяви

та відповідних документів.

У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі виявлення

недостовірних даних у документах, поданих заявником, а також у разі

неможливості здійснення заявником певного виду діяльності відповідно до

ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються

підстави відмови. Відмова у видачі ліцензії видається заявнику в

письмовій формі у термін, зазначений у частині десятій цієї статті.

Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена в судовому порядку.

Передача ліцензій іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не може

бути меншим ніж три роки.

Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за заявою суб'єкта

підприємницької діяльності.

Орган, що видає ліцензію, має право зупинити дію ліцензії на певний

термін у разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності

ліцензійних умов; невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у

визначений термін обов'язкових для виконання розпоряджень щодо

додержання ліцензійних умов органу, спеціально уповноваженого Кабінетом

Міністрів України, або органу, що видав ліцензію.

У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії

ліцензії, орган, що видав ліцензію, приймає рішення про поновлення її дії.

Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає орган,

спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України, або орган, що видав

ліцензію.

Ліцензія може бути анульована у разі виявлення недостовірних даних у

заяві на отримання ліцензії чи в документах, що додаються до неї;

передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій особі;

повторного або грубого порушення суб'єктом підприємницької

діяльності ліцензійних умов.

Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення щодо

анулювання ліцензії або з дати скасування державної реєстрації суб'єкта

Страницы: 1, 2© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.