реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Деловые документы

Деловые документы

NIJOL?S SKU?IEN?S KALB? IR VERSLO VADYBOS

AUK?TESNIOJI MOKYKLA

VAIDOTO LUBIO

CHARAKTERISTIKA

2001-06-01

Klaip?da

Vaidotas Lubys , a. k. 38022230448, 2001-02-03 baig? Nijol?s

Sku?ien?s kalb? ir verslo vadybos auk?tesniosios mokyklos Verslo

administravimo specialyb? ir ?gijo administratoriaus kvalifikacij?.

Vaidotas Lubys buvo stropus ir pareigingas studentas, jo ?inios ir

praktikos darbai ?vertinti gerai, o diplomin? darb? apsigyn? puikiai.

Studentas sugeb?jo studijas derinti su praktine veikla:

tre?iaisiais studij? metais prad?jo dirbti AB “Vilniaus bankas”

vadybininku, tod?l ir diplomin? darb? ra?? apie pinigines operacijas.

Vaidotas Lubys kult?ringas, apsiskait?s, iniciatyvus, geba dirbti

savaranki?kai ir kolektyve.

Mokyklos direktor? (Para?as) Nijol?

Sku?ien?© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.