реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Розрахунок електропостачання цеху

Розрахунок електропостачання цеху

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Визначення розрахункового навантаження заводу середнього машинобудування механічного цеху

Розділ 2. Техніко-економічне обґрунтування вибору схеми зовнішнього електропостачання підприємства

2.1 Економічне обґрунтування схеми зовнішнього електропостачання підприємства

2.2 Розрахунок заводського електропостачання

2.3 Вибір високовольтних вимикачів і перерізу провідників

2.4 Вибір схеми і конструктивного виконання цехової мережі

Розділ 3. Розрахунок компенсації реактивної потужності

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП


Електричну енергію у сучасному розвиненому суспільстві широко використовують як у виробничій сфері, так і в побуті. Зараз навіть уявити важко, яким було б існування людей за відсутності електроенергії. Вона за допомогою різного роду пристроїв забезпечує виконання технологічних процесів у виробництві та побуті. Ці пристрої являють собою електроприймачі та споживачі електричної енергії. Приймачем електричної енергії (або електроприймачем) називають апарат, агрегат, механізм, за допомогою якого електрична енергія перетворюється в інший вид енергії (механічну, теплову, світлову, хімічну тощо) або ж у електричну з іншими параметрами. Найхарактернішими електроприймачами є двигуни, електропечі, прилади освітлення, електротехнологічні пристрої тощо. Споживачем електроенергії називають електроприймач або групу електроприймачів, які об'єднані загальним технологічним процесом та розташовані на деякій визначеній території. Це може бути простий верстат з одним двигуном, або виробнича дільниця, корпус, завод, чи навіть місто загалом.

Вироблена електростанціями електроенергія споживається у промисловості, сільському господарстві, транспорті, комунально-побутовому секторі, а частина її втрачається під час передавання та розподілу в мережах електроенергетичних систем. Більша частина електроенергії (до 60 %) припадає на промисловість, а решта розподіляється між сільським господарством, транспортом, комунально-побутовим сектором та втратами приблизно порівну.

Основними електроприймачами промислових підприємств і різного роду установок є електродвигуни, комплексні електроприводи, зварювальні агрегати, електропечі, електролізні ванни, прилади електричного освітлення, перетворювальні установки тощо. В інших галузях народного господарства застосовують такі ж самі електроприймачі, лише змінюється їхнє співвідношення. Всі ці електроприймачі за ознакою перетворення енергії можна поділити на чотири основні групи:

- електропривод;

- електротехнологічні установки;

- електричне освітлення;

- пристрої керування та оброблення інформації.

Перші дві групи об'єднують під назвою “силові електроприймачі”, вони споживають значну частину електроенергії. Так, на машинобудівних підприємствах основними електроприймачами є електроприводи, на підприємствах електронної промисловості та в електрометалургії - електротехнологічні установки; частка електричного освітлення особливо велика в легкій та харчовій промисловості, а в повністю автоматизованих виробництвах вона може бути досить малою. Пристрої керування та оброблення інформації застосовують не тільки в обчислювальних центрах і на робочих місцях, але й на всіх рівнях керування виробництвом; у споживанні електроенергії вони істотної ролі не мають, але виділення їх в окрему групу пов'язано з особливими вимогами щодо надійності електропостачання та якості електроенергії.

Приймачі електричної енергії промислових підприємств та інших споживачів електричної енергії можна класифікувати за їхніми основними технічними показниками та різними ознаками, серед яких:

- рід струму;

- кількість фаз;

- частота змінного струму;

- номінальна напруга;

- номінальна потужність;

- споживання реактивної потужності;

- пусковий струм;

- ступінь симетрії фаз;

- лінійність електричних кіл приймачів;

- вимоги щодо якості електроенергії;

- стабільність розміщення;

- вимоги щодо надійності тощо.

Розділ 1. Визначення розрахункового навантаження заводу середнього машинобудування механічного цеху


Вихідні дані: план цеху, кількість та встановлені потужності електроприймачів.


Таблиця 1.1

Номер

на плані

Найменування

електроприймачів

Кількість

Рн,

кВт

соsφ/tgφ

Кв

1-3

Вертикально фрезерний верстат

3

7

0,6/1,33

0,16

4-5

Фрезерний станок з ЧПУ

2

10

0,6/1,33

0,16

6, 7

Універсально-фрезерний верстат

2

12

0,6/1,33

0,16

8-11

Токарно-револьверний верстат

4

5

0,6/1,33

0,16

12, 13

Токарно-гвинторізний верстат

2

15

0,6/1,33

0,16

14-21

Настільно-сверлильний верстат

8

1,5

0,5/1,73

0,14

22-24

Гвинторізний напівавтомат

3

2

0,6/1,33

0,16

25, 26

Точильний верстат

2

3

0,6/1,33

0,16

27

Машина для згинання листів

1

12

0,65/1,2

0,17

28-31

Точильно-шліфувальний верстат

4

6

0,6/1,33

0,16

32-34

Вертикально-сверлильний верстат

3

1

0,6/1,33

0,16

35, 36

Радіально-сверлильний верстат

2

10

0,6/1,33

0,16

37, 38

Універсально-точильний верстат

2

2

0,6/1,33

0,16

39

Плоскошліфувальний верстат

1

14

0,6/1,33

0,16

40, 41

Полірувальний верстат

2

7

0,6/1,33

0,16

42

Зварювальна машина

1

6

0,6/1,33

0,25

43-48

Зварювальна кабіна

6

5

0,6/1,33

0,25


РП – 1:


1. Визначаємо середню активну та реактивну потужності за найбільш завантажену зміну:


Рсм = Кв Рн Qcм = Рсм tgφ,

де Кв – коефіцієнт використання; Рвст = Рн для електроприймачів з тривалим режимом роботи; tgφ – коефіцієнт потужності;


Рсм1 =0,16∙21=3,36 Рсм2 =0,16∙20=3,2 Рсм3 =0,16∙24=3,84

Рсм4 =0,16∙20=3,2 Рсм5 =0,16∙30=4,8     

∑ Рсм = Рсм1+ Рсм2+ Рсм3+ Рсм4+ Рсм5=18,4 ∑ Рвст=115

Qcм1 = 3,36∙1,33=4,47 Qcм2 = 3,2∙1,33=4,26 Qcм3 = 3,84∙1,33=5,11

Qcм4 = 3,2∙1,33=4,26 Qcм5 = 4,8∙1,33=6,38

∑ Qcм =23,75


2. Визначаємо Кв для групи електроприймачів:


=18,4∕115=0,16


3. Визначаємо коефіцієнт максимуму Км активної потужності


Км = f(Кв nеф), де


4. Визначаємо розрахункове активне навантаження , тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення:

Рр = Км ∙ ΣРсм, де Км – коефіцієнт максимуму

Рр = 2,1 ∙ 18,4=38,64


5. Знаходимо реактивне розрахункове навантаження:


Qр = Qсм, якщо nеф ³10,

Qр = 1,1∙Qсм, якщо nеф <10.

Qр =24,47


6. Визначаємо повне розрахункове навантаження:


=45,74

РП – 2:


1. Визначаємо середню активну та реактивну потужності за найбільш завантажену зміну:


Рсм1 =0,14∙12=1,68 Рсм2 =0,16∙3=0,48 ∑ Рсм=2,16 ∑ Рвст=15

Qcм1 = 1,68∙1,73=2,9 Qcм2 = 0,48∙1,33=0,63             ∑ Qcм =3,55


2. Визначаємо Кв для групи електроприймачів:


=2,16∕15=0,144

3. Визначаємо коефіцієнт максимуму Км активної потужності


Км = f(Кв nеф), де


4. Визначаємо розрахункове активне навантаження , тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення:


Рр = Км ∙ ΣРсм, де Км – коефіцієнт максимуму

Рр = 2,2 ∙ 2,16=4,75


5. Знаходимо реактивне розрахункове навантаження:


Qр =3,55


6. Визначаємо повне розрахункове навантаження:


=5,93

РП – 3:


1. Визначаємо середню активну та реактивну потужності за найбільш завантажену зміну:

Рсм1 =0,16∙6=0,96 Рсм2 =0,16∙6=0,96 Рсм3 =0,17∙12=2,04

Рсм4 =0,16∙24=3,84 Рсм5 =0,16∙20=3,2    

∑ Рсм = Рсм1+ Рсм2+ Рсм3+ Рсм4+ Рсм5=11 ∑ Рвст=68

Qcм1 = 0,96∙1,33=1,28 Qcм2 = 0,96∙1,33=1,28 Qcм3 = 2,04∙1,2=2,45

Qcм4 = 3,84∙1,33=5,11 Qcм5 = 3,2∙1,33=4,26

∑ Qcм =14,36


2. Визначаємо Кв для групи електроприймачів:


=11∕68=0,162


3. Визначаємо коефіцієнт максимуму Км активної потужності


Км = f(Кв nеф), де


4. Визначаємо розрахункове активне навантаження , тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення:


Рр = Км ∙ ΣРсм, де Км – коефіцієнт максимуму

Рр = 2,3 ∙ 11=25,3


5. Знаходимо реактивне розрахункове навантаження:


Qр = 1,1∙14,36=15,8


6. Визначаємо повне розрахункове навантаження:


=29,83

РП – 4:


1. Визначаємо середню активну та реактивну потужності за найбільш завантажену зміну:


Рсм1 =0,16∙4=0,64 Рсм2 =0,16∙14=2,24 Рсм3 =0,16∙14=2,24

Рсм4 =0,25∙6=1,5 Рсм5 =0,25∙30=7,5       

∑ Рсм = Рсм1+ Рсм2+ Рсм3+ Рсм4+ Рсм5=14,12 ∑ Рвст=68

Qcм1 = 0,64∙1,33=0,85 Qcм2 = 3,2∙1,33=2,98 Qcм3 = 2,24∙1,33=2,98

Qcм4 = 1,5∙1,33=1,99 Qcм5 = 7,5∙1,33=9,76

∑ Qcм =18,78


2. Визначаємо Кв для групи електроприймачів:


=14,12∕68=0,208


3. Визначаємо коефіцієнт максимуму Км активної потужності

Км = f(Кв nеф), де


4. Визначаємо розрахункове активне навантаження , тобто максимальне середнє навантаження за інтервал усереднення:


Рр = Км ∙ ΣРсм, де Км – коефіцієнт максимуму

Рр = 1,84 ∙ 14,12=25,98


5. Знаходимо реактивне розрахункове навантаження:


Qр = 1,1∙18,78=20,66


6. Визначаємо повне розрахункове навантаження:


=33,19


Вихідні дані та результати розрахунку занесемо в таблицю 1.2

 

Таблиця 1.2

№ РП та груп ЕП

Кількість

Рвст.

 

соsφ/tgφ

Cередня потужність

nеф

Км

Розрахункове навантаження

 

Кв

 одного

∑,

 

Рсм,

Qсм,

кВт

кВт

 

кВт

кВар

Рр,

Qр,

Sр,

 

 

 

 

 

 

кВт

кВар

кВА

РП-1

 

1, 2, 3

3

7

21

0,16

0,6/1,33

3,36

4,47

11,16

2,10

38,64

24,47

45,74

4, 5

2

10

20

0,16

0,6/1,33

3,2

4,26

6,7

2

12

24

0,16

0,6/1,33

3,84

5,11

8,9,10,11

4

5

20

0,16

0,6/1,33

3,2

4,26

12, 13

2

15

30

0,16

0,6/1,33

4,8

6,38

Разом

13

49

115

0,16

 

18,4

24,47

РП-2

 

14-21

8

1,5

12

0,14

0,5/1,73

1,68

2,91

10,71

2,20

4,75

3,54

5,93

32-34

3

1

3

0,16

0,6/1,33

0,48

0,64

Разом

11

2,5

15

0,14

 

2,16

3,54

РП-3

 

22-24

3

2

6

0,16

0,6/1,33

0,96

1,28

8,93

2,30

25,30

15,80

29,83

25, 26

2

3

6

0,16

0,6/1,33

0,96

1,28

27

1

12

12

0,17

0,65/1,2

2,04

2,45

28-31

4

6

24

0,16

0,6/1,33

3,84

5,11

35, 36

2

10

20

0,16

0,6/1,33

3,2

4,26

Разом

12

33

68

0,16

 

11

14,36

РП-4

 

37, 38

2

2

4

0,16

0,6/1,33

0,64

0,85

9,48

1,84

25,98

20,66

33,19

39

1

14

14

0,16

0,6/1,33

2,24

2,98

40, 41

2

7

14

0,16

0,6/1,33

2,24

2,98

42

1

6

6

0,25

0,6/1,33

1,5

2,00

43-48

6

5

30

0,25

0,6/1,33

7,5

9,98

Разом

12

34

68

0,21

 

14,12

18,78

Страницы: 1, 2, 3© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.