реферат, рефераты скачать Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
реферат, рефераты скачать
реферат, рефераты скачать
МЕНЮ|
реферат, рефераты скачать
поиск
Електроосвітлювальна та опромінювальна установка в телятнику

Електроосвітлювальна та опромінювальна установка в телятнику

Зміст


Вступ

1. Аналіз об’єкту проектування. Визначення коефіцієнтів відбиття поверхонь в приміщеннях об’єкту проектування

2. Вибір джерела світла

3. Вибір системи і виду освітлення, норм освітленості, коефіцієнтів запасу використання світлового потоку

4. Розрахунок освітлення основних приміщень методом коефіцієнту використання світлового потоку

5. Перевірка точковим методом відповідності фактичної освітленості нормованій в контрольних точках (з найкращою і найгіршою освітленістю) в основному приміщенні

6. Розрахунок освітлення в допоміжних приміщеннях за методом питомої потужності, або за прямими нормативами

7. Світлотехнічна відомість проекту

8. Вибір та розрахунок опромінювальної установки УО-4М

9. Компоновка освітлювальної та опромінювальної мереж

10. Вибір та розрахунок проводів, спосіб їх прокладки

11. Вибір і розрахунок комунікаційно-захисних апаратів і щитів

12. Складання специфікації на світлотехнічне обладнання, провідники і матеріали

13. Розробка заходів щодо правильної експлуатації електрообладнання, техніки безпеки та екології на об’єкті проектування

14. Техніко-економічне обгрунтування ефективності опромінювальної установки

Список використаної літератури


Вступ


Електричне освітлення та оптичне випромінювання є важливим технологічним фактором, за допомогою якого можлива інтоксикація різноманітних процесів сільськогосподарського виробництва. Воно відіграє важливу роль у життєдіяльності людей і тварин, суттєво впливає на урожайність рослин.

Неможливо собі уявити якусь сучасну підприємницьку діяльність людей у темну пору доби без електричного освітлення. Тому, для забезпечення потреб народного господарства і різних видів засобів, фабрик тощо, наша промисловість випускає 2,5 млрд. шт.. ламп у широкому асортименті і різного призначення . Останнім часом розвивається ринок іноземних джерел оптичного випромінювання і світильників всесвітньо відомих фірм. На потреби освітлення в сільському господарстві витрачається більше 15% від усієї використаної електроенергії.

Якість освітлення, економія електричної енергії, матеріальних і трудових ресурсів знаходяться в прямій залежності від рівня інженерних рішень, які ми приймаємо, в першу чергу на стадії проектування освітлювальних та опроміню вальних установок.

Проектування освітлювальних установок пробує творчого підходу з використанням інженерних рішень.

Проектування освітлювальних і опромінювальних установок повинно базуватись, перш за все, на максимально використаних уже діючих перевірених практикою наукових і інженерних рішень, технічних проблем, їх економічному аналізі, оцінці умов застосування та можливості вдосконалення і модернізації.

В свою чергу ми, як майбутні працівники сільськогосподарського виробництва, в плані електричної енергії, повинні навчитись і засвоїти, як найкраще використовувати електроенергію без втрат матеріальних цінностей даного господарства на такий товар, як електрична енергія.

Отже, в даний курсовій роботі ми повинні спроектувати електроосвітлювальну та опромінювальну установку в телятнику, вибрати джерело світла та тип світильника.


1. Аналіз об’єкту проектування. Визначення коефіцієнтів відбиття поверхонь в приміщеннях об’єкту проектування


Як об’єкт проектування вибираємо телятник на 122 голови телят, довжина якого 78 м, а ширина 9м. Висота стелі 3,5м. Він має 3 приміщення, характерис-тики яких наведені в таблиці 1.


Специфікація приміщень Таблиця 1

 Nп/п

Назва

приміщень

К-ст

Довжина

А, м

Ширина

В, м

 Висота

Н,м

 Площа,

м2

Освітленість,

Лк

1

Щитова

 1

 4,5

 2,8

 2,0

 12,6

 50

2

Тамбур

 1

 4,5

 3,3

 2,0

 14,85

 20

3

Приміщення для

телят

 1

 78

 9

 3,5

 702

 100


Коефіцієнти відбиття поверхонь в приміщеннях об’єкту проектування:

1       стеля 50 % ;

2       стіни 50 % ;

3       підлога 30 %


2. Вибір джерела світла


Із всього вибору ламп, що випускаються промисловістю серед джерел світла для освітлення приміщень найбільше використовують лампи розжарювання і люмінесцентні лампи. В основних виробничих приміщеннях призначених для утримання сільськогосподарських тварин і птиці при системі загального рівномірного освітлення рекомендуються газорозрядні лампи; для підсобних приміщень, а також вівчарень – лампи розжарювання. Лампи розжарювання допускається також використовувати і в приміщеннях основного виробничого призначення.

З газорозрядних ламп в даний час набули широкого розповсюдження люмінесцентні лампи низького тиску типу ЛБ, ЛБР, що мають переваги перед лампами розжарювання: висока світловіддача, великий строк служби і різноманітний спектральний склад випромінювання. Але вони мають і свої недоліки: висока собівартість, наявність ПРА, залежність роботи лампи від якості напруги живлення, температури і вологості в приміщенні..

Лампи розжарювання випускаються в широкому асортименті, прості за будовою, дешеві та надійні в експлуатації. Недоліки: низька світловіддача та обмежений строк роботи.

При рівнях нормативної освітленості до 50 лк при виборі джерела світла перевагу надають лампам розжарювання. Джерела світла, як і інші світлотехнічні вироби потрібно вибирати згідно діючим стандартам на напругу мережі 220 В.

Зовнішнє освітлення слід виконувати за допомогою ламп розжарювання.


3. Вибір системи і виду освітлення, норм освітленості, коефіцієнтів запасу використання світлового потоку


Для основного приміщення вибираємо систему загального освітлення з рівномірним і локалізованим розміщення світильників.

В освітлювальних установках існують такі види освітлення: робоче, чергове, аварійне, охоронне, архітектурне, декоративне та інші.

В нашому випадку ми застосовуємо лише робоче та чергове освітлення. Світлотехнічна арматура є частиною світильника, яка призначена для перерозподілу світла лампи, для її кріплення і підключення до системи живлення, для захисту лампи від механічних пошкоджень і ізоляції її від навколишнього середовища.

Світильник складається із світлотехнічної арматури і лампи, тому при комплектних поставках вибираємо тип світильника під лампу. Тип світлотехнічної арматури (світильника) вибирамо із врахуванням його світлорозподілу (класу світлорозподілу або кривої сили світла), умов навколишнього середовища в освітлюваному приміщенні і економічності.

В нашому випадку приймаємо світильники класу прямого світла (П), для яких найменша відносна відстань між світильниками має найменше значення. При цьому збільшується кількість світильників в приміщенні і зменшується їх одинична потужність.

В основних приміщеннях, висота яких становить 3,5 м , можна використати світильники з люмінісцентними лампами. У допоміжних виробничих приміщеннях можна використовувати світильники з лампами розжарювання. Розрахунок електричного освітлення приміщення для телят виконуємо за методом використання світлового потоку, що застосовується при розрахунках загального рівномірного освітлення горизонтальної поверхні в закритих приміщеннях, а також робимо перевірку за допомогою точкового методу. Інші приміщення розраховуємо по питомій потужності.

Коефіцієнт запасу вибираємо в залежності від характеристики приміщення і типу джерела світла по галузевим нормам освітлення, спеціальній довідковій літературі. При розрахунку освітленості в любій точці враховуємо світлові потоки найближчих світильників. Для урахування дії віддалених світильників і відбитих потоків в розрахунковій формулі використовуємо коефіцієнт додаткової освітленості. Його значення залежить від коефіцієнтів відбивання стін і стелі приміщення і від світлорозподілу світильників, тобто від їх типу. Коефіцієнт запасу для освітлювальних установок сільськогосподарських приміщень з лампами розжарювання приймається рівним 1,15 (Л.1 дод 7).


4. Розрахунок освітлення основних приміщень методом коефіцієнту використання світлового потоку.


Довжина приміщення для телят – А = 78 м, ширина – В = 9м, площа – S = 702м2, висота – Н = 3,5м.

Коефіцієнти відбиття - rс = 50 % ; rст = 50 % ; rп =30 % .

Навколишнє середовище –нормальне.

Прийнята система загального рівномірного освітлення.

Вид освітлення - робоче.

Коефіцієнт запасу - к = 1,3 , коефіцієнт нерівномірності освітлення – Z = 1,15.

Світильники з люмінісцентними лампами ЛСП15 1 х 40. Найвигідніша відносна відстань - l = L / Нр= 1,5.

Число світильників в приміщенні визначаємо з умови найкращої відносної відстані між ними по відомих параметрах приміщення: довжині, ширині і розрахунковій висоті.

Розрахункова висота визначається по формулі:


Hр = H – hс – hр ,


де Hр – розрахункова висота, м;

Н – висота приміщення, м;

hс – відстань від стелі до світлового центру світильника;

hр – рівень робочої поверхні над підлогою, м .


Нр = 3,5 – 0,8 – 1 = 1,7 м


Для прийнятого типу світильника по кривій силі світла (КСС) приймаємо значення найвигіднішої відносної відстані між світильниками  і визначаємо розрахункову відстань між світильниками L,


L = l Hр, м


де L – відстань між світильниками, м.

l – найвигідніша відносна відстань.

l для даного типу світильника має слідуючі значення:  = 1,4  1,6;

Вибираємо l = L / Нр= 1,5.


L = 1,5· 1,7 = 2,55 м


Приймаєм L = 2,6 м.

Визначаємо кількість світильників по довжині приміщення

Nа =; Lc = 0,5 • L ;


де А – довжина приміщення, м;

Nа – кількість світильників в ряду


Nа =


Приймаємо Nа – 29 шт

Визначаємо кількість світильників по ширині приміщення


Nв = =


Приймаємо Nв – 4 шт

Визначаємо кількість світильників в приміщенні:


N = Nа ·Nв = 29 · 4 = 116 шт


Визначаємо розрахунковий світловий потік лампи


Фл =


де Ен− нормована освітленість у приміщенні, Ен = 100 Лк;

S – площа приміщення, S = 702 м2;

N – кількість світильників у приміщенні

Кз – коефіцієнт запасу, Кз = 1,3;

z – коефіцієнт нерівномірності світлового потоку для світильників з ЛЛ : z = 1,15;

η – коефіцієнт використання світлового потоку.

Для визначення η приймаємо коефіцієнт відбиття світлового потоку беремо згідно табличних данних [Л.1, дод. 5]

Далі визначаємо індекс приміщення по формулі:


і = =


Отже згідно (Л1 дод 5) коефіцієнт використання світлового потоку 41%

Отримані дані підставляєм у формулу:


Фл =  лм


По [Л.1 дод.1] вибираєм лампу світловим потоком наближаючи до розрахункового

Вибираєм лампу ЛДЦ 40, Рл = 40 Вт

Фл = 2340 лм


Визначаємо фактичну освітленість :


Еф = Ен ·


де m – кількість ламп у світильнику


Еф = 100 · лк


Визначаєм відхилення освітленості


Е % =


Для сільськогосподарських приміщень допускається відхилення фактичної освітленості від нормованої в межах -10% … +20 %, розрахунки виконані вірно.

Визначаєм встановлену потужність освітлювальних установок:


Руст = Рл · N = 40 ·116 = 4640 Вт


5. Перевірка точковим методом відповідності фактичної освітленості нормованій в контрольних точках (з найкращою і найгіршою освітленістю) в основному приміщенні


Точковий метод застосовуємо при розрахунку місцевого, локалізованого та вуличного освітлення, а також загального рівномірного освітлення світильниками прямого світла та негоризонтальних площин.

Намічаємо контрольні точки на робочій поверхні з вірогідними мінімальними та максимальними освітленостями.

Розрахункова формула :


еі=


де Е – горизонтальна освітленість в точці розрахунку, лк;

Іa - сила світла від світильника в напрямку до точки розрахунку, кд;

a - кут між віссю симетрії світильника та напрямком до точки розрахунку, град;

n –кількість світильників ,освітленість від яких враховується в даній точці поверхні.

Еі – освітленість у даній точці, створена від і-го світильника.

Нр – розрахункова висота підвісу світильника, м.

Послідовність перевірки освітленості в точці розрахунку точковим методом

Визначається тангенс кута падіння світлового променя в точку розрахунку .

tg a = d / Нр ,


де d – відстань від точки розрахунку до проекції осі симетрії світильника на площину, яка їй перпендикулярна і проходить через точку розрахунку, м. Дану відстань вимірюють на плані приміщення з урахуванням масштабу.

Нр – розрахункова висота підвісу, м.


1) tg a1 = 1,35/1,7 = 0,79

2) tg a2 = 2,5/1,7 = 1,47

1) tg a3 = 3,5/1,7 = 2,06

2) tg a4 = 5,6/1,7 = 3,3


По знайденому тангенсу вираховуємо  та сos3 :


a1 = 38 сos3a = 0,49.

a2 = 56 сos3a = 0,17.

a3 = 64 сos3a = 0,08

a4 =73 сos3a = 0,02


Користуючись [Л.1 дод.8] (І1)т = 150 кд; (І2)т = 106 кд; (І3)т = 80 кд; (І4)т = 54 кд

Визначаємо силу світла :


Іa = (Іa )т Фл / 1000 ,


де ( Іa )т – сила світла світильника з умовною лампою 1000 лм

Фл – світловий потік вибраної лампи, лм.

Іa1 = 150 · (2340 / 1000) = 351 кд

Iα2 = 106·(2340/1000) = 254 кд

Iα3 = 80•(2340/1000) = 187 кд

Iα4 = 54 • (2340/1000) = 126 кд


Визначаємо загальну освітленість в розрахунковій точці сумуючи освітленості від кожного світильника і розрахунки зводимо в таблицю 2.

Рорахунку в точці А.


Таблиця 2


d,м

Hр,м

tg a

сos a

сos3 a

Іaтабл., кд

І,кд

еi,лк

1

1,35

1,7

 0,79

38

0,78

0,49

150

351

60

2

2,5

1,7

1,47

56

0,56

0,17

106

254

15

3

3,5

1,7

2,06

64

0,44

0,08

80

187

6

4

5,6

1,7

3,3

73

0,29

0,02

54

126

1


ЕA=e1+e2+e3+e4=60+15+6+1=82 лк


Для точки В розрахунки проводимо аналогічно точці А.

Розрахунок в точці В


Таблиця 3


d,м

Hр,м

tg 

сos 

сos3 

Ітабл., кд

І,,кд

еi,лк

1

1,3

1,7

 0,7

35

0,81

0,51

155

362

58

2

1,3

1,7

0,7

35

0,81

0,51

155

362

58

3

2,8

1,7

 1,6

58

0,5

0,25

106

248

11

4

2,8

1,7

1,6

58

0,5

0,25

106

248

11

Страницы: 1, 2© 2003-2013
Рефераты бесплатно, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.